Privacy beleid

Bij ons zijn uw privégegevens echt privé

Uw persoonsgegevens zijn van u. En daarom houden we die ook echt privé. Voor onze dienstverlening vragen wij wel om uw persoonsgegevens en leggen deze vast. Deze hebben we namelijk nodig bij de diensten die we aan u leveren. Hiermee kunnen wij ook voor uw situatie u zo goed mogelijk van passende informatie voorzien.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG, van kracht. Deze wet geldt voor alle Europese landen en beschrijft hoe bedrijven met persoonsgegevens om moeten gaan. Natuurlijk hebben wij ervoor gezorgd dat wij voldoen aan deze wet.

Wilt u meer weten over hoe wij met uw privacy omgaan? Lees hierover dan verder in onze uitgebreide toelichting.

Rechtmatige redenen voor het vastleggen en inzetten van uw gegevens

De AVG geeft aan dat wij alleen op basis van rechtmatige redenen uw persoonsgegevens mogen vastleggen, verwerken en inzetten. En dat wij hiervoor uw toestemming nodig hebben. Wij registreren uw persoonsgegevens om aan onze contractuele afspraken met u te kunnen voldoen, u een goede dienstverlening te kunnen leveren en op maat te kunnen communiceren met passende informatie en promoties van ons bedrijf.

Wij houden netjes bij voor welke persoonsgegevens u bij ons heeft aangegeven dat wij die van u mogen vastleggen, verwerken en inzetten inclusief voor welke doeleinden.

Bij contractuele afspraken hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor:

 • Bestellingen
 • Opleveringen
 • Onderhoud van afgenomen diensten

Voor een goede klantervaring zetten wij graag de persoonsgegevens in die wij van u hebben. Dit doen wij voor:

 • Het verkrijgen van uw feedback & klanttevredenheidsonderzoek
 • Als klantenservice
 • Bezoek van onze website
 • Bezoek van onze social media kanalen
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijke adviezen
 • Promoties

Bovendien hebben wij een wettelijke verplichting om uw gegevens te gebruiken wanneer we fraude vermoeden. Ook zullen wij in verdachte situaties soms verplicht zijn om persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties.

Wie toegang heeft tot uw gegevens

Alleen ons bedrijf (Atix Vloersystemen) heeft toegang tot uw persoonsgegevens, tenzij het delen hiervan met andere bedrijven echt nodig is voor een uitstekende dienstverlening naar u en bij wettelijke verplichtingen. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen, dan hebben wij vooraf hierover afspraken gemaakt en vastgelegd met die bedrijven. Bovendien mogen deze bedrijven alleen de persoonsgegevens gebruiken en verwerken zoals wij met hen hebben vastgelegd.

Als bijvoorbeeld een product naar uw bedrijf verzonden wordt, dan zal het transportbedrijf die dit uitvoert natuurlijk uw adres en specifieke bedrijfsgegevens nodig hebben.

Social Media kanalen

Op social media kanalen kunt u instellen hoe deze omgaan met hun advertenties. Hoe u dit kunt wijzigen kunt u lezen op de volgende pagina’s:

Termijn voor het bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een redelijke termijn, zodat wij u een zo goed mogelijke ervaring kunnen geven met onze bedrijf. Mogelijk bewaren we de informatie hierna nog wel anoniem voor interne analyses en rapportages.

In de praktijk betekent ons beleid voor het bewaren van uw persoonsgegevens het volgende:

 • Van klanten bewaren wij de opgeslagen gegevens voor een periode van 7 jaar na hun laatste bestelling.
 • De belastingdienst verplicht ons om de factuur, betaal- en bestelgegevens voor een periode van 7 jaar te bewaren. Daarna bewaren we alleen anonieme gegevens voor interne analyses en rapportages.
 • Inactieve accounts van portals verwijderen we na 7 jaar.
 • De toestemmingen die wij van u hebben ontvangen, voor bijvoorbeeld het ontvangen van nieuwsbrieven en promoties, bewaren wij. Ook van het aangeven dat u deze niet meer wilt ontvangen. Deze bewaren wij voor een periode van 7 jaar.
 • Gegevens die nodig bleken te zijn voor fraude bewaren wij lang. Niet leuk, maar wel noodzakelijk.

Bezoeken van onze website

Wanneer u op onze website surft dan gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij en derde uw internetgedrag op onze website. Met deze informatie kunnen wij onze website continu verbeteren en de effectiviteit meten van advertenties. Wilt u meer weten over cookies of uw instellingen aanpassen? Hierover is meer beschreven op onze cookie-pagina.

Uw rechten voor uw persoonsgegevens

In de AVG is beschreven welke rechten u hoeft met betrekking tot uw privé gegevens. Wilt u een kopie ontvangen van de privé gegevens die wij van u hebben? Deze verwijderen, aanpassen, het verwerken hiervan beperken of uw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en promoties? U kunt hiervoor uw verzoek indienen door telefonisch contact met ons op te nemen of een email naar info@atixvloeren.nl

Disclaimer

Algemeen

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dien aangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Cookie beleid

Met cookies kunnen wij beter onze klanten en online bezoekers beter bedienen

Wanneer iemand onze website bezoekt maken wij gebruik van cookies. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat wij continu onze website kunnen verbeteren, omdat wij zien welke pagina’s er bezocht worden of voor ons onverwachts minder vaak bezocht worden.

Cookies accepteren

Om ervoor te zorgen dat wij u nu en in de toekomst optimaal kunnen bedienen is het nodig dat u onze cookie accepteert. Dit kunt u op twee manieren doen: of door actief aan te geven dat u onze cookies accepteert als hiervoor op onze website een verzoek verschijnt, of door deze weg te klikken en simpelweg verder te surfen op onze website.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt zelf uw cookies in uw browser uitschakelen of verwijderen. Hoe u dit kunt doen is afhankelijk van het type browser die u gebruikt.

Google Analytics

Met Google Analytics meten we hoe bezoekers onze websites gevonden hebben en hoe ze vervolgens over onze websites surfen. Met de kennis die wij hiermee opdoen verbeteren wij continu de gebruikerservaring van onze online bezoekers. Deze cookies komen van Google en worden na maximaal twee jaar verwijderd.

Als u het script van Google Analytics helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruikt.

Google Analytics Re marketing

Met Google Analytics meten we hoe onze website of webshops door online bezoekers gebruikt worden. Gecombineerd met deze en mogelijk andere gegevens helpen we online bezoekers om met Google Adwords advertenties te tonen die mogelijk beter bij u passen en waar u mogelijk persoonlijk in geïnteresseerd bent. Deze cookies komen van Google en worden na maximaal twee jaar verwijderd.